Restproducten Emté voor Voedselbank Leerdam

Emté Leerdam wordt Jumbo en Voedselbank Leerdam mocht alle restproducten na de uitverkoop ophalen,
Het was een vrachtwagen vol!

Bedankt Emté!

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.15 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam