Voedsel doneren aan Voedselbank Leerdam

Ons steunen met voedsel

De voedselbank koopt zelf geen voedsel. Al het voedsel in onze voedselpakketten is aan ons gedoneerd. Heeft u voedsel over dat u aan ons wilt doneren? We zijn er blij mee! Sterker nog, zonder donaties kunnen we ons werk niet doen. Hoewel we zelf een kleine voorraad hebben, hebben we een continue aanvoer van voedsel nodig om de pakketten voldoende te vullen.

Een groot deel van wat we wekelijks aangeleverd krijgen komt van een aantal vaste lokale toeleveranciers/sponsors. Deze bedrijven hebben ervoor gekozen op vaste basis met ons samen te werken. Vaak gaat het hierbij om niet verkochte overschotten, maar er zijn ook leveranciers die speciaal voedsel voor onze cliënten ‘produceren’. Wilt u zich aansluiten bij deze groep sponsors? Heel graag!

Wilt u u voedsel doneren, eenmalig of structureel? Neem dan contact op met de voedselcoördinator via  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl of telefoon: 06-480 111 40

Wat kunnen wij gebruiken?

Voedsel en artikelen voor persoonlijke verzorging zijn van harte welkom mits de verpakking ongeopend en intact en de houdbaarheid niet verstreken is. Zeer lang houdbare kruidenierswaren zijn in bepaalde gevallen ook na de THT datum nog welkom.

Overleg bij versproducten altijd met onze voedselcoördinator. De regels rond voedselveiligheid zijn bij deze producten aanzienlijk strenger. Ook hebben we maar beperkt de mogelijkheid om etenswaren gekoeld te bewaren. We nemen in elk geval nooit producten aan waarvan de TGT-datum verstreken is.

Bij twijfel, kunt u het beste even contact met ons opnemen.

 

Oogst van uw moestuin doneren aan de voedselbank?

Heeft u een moestuin en wilt u een deel van de oogst aan ons doneren? Daar zijn we erg blij mee. Groenten kunnen wij echter niet opslaan of bewaren, dus er moet heel weinig tijd zitten tussen de oogst en de uitgifte op donderdag. Belt u daarom voor overleg altijd eerst met onze voedselcoördinator 06-480 111 40.

Laten ophalen van voedsel?

Grote partijen voedsel kunnen ook door ons worden opgehaald, maar alleen op afspraak. Belt u daarvoor met onze voedselcoördinator,  of mail naar  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Met onze eigen koelwagen halen we voor eigen gebruik voedsel op. Heeft u meer dan wij zelf kunnen uitgeven, dan maken we een afspraak met ons Regionaal Distributiecentrum in Rotterdam. Zij halen het dan op.

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam