Steun Voedselbank Leerdam

Voedselbank Leerdam kan alleen functioneren als we ondersteund worden.

Als u ons ondersteunt kunnen wij onze cliënten helpen.

U kunt ons steunen met goederen en met geld.

als u op de knoppen rechts, “Doneren” en Voedsel Doneren” klikt ziet u hoe u ons kunt helpen

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam