Financiële of materiële steun aan Voedselbank Leerdam

Wilt u ons financieel steunen?

Naast het voedsel dat de Voedselbank gratis ontvangt van bedrijven en particulieren, is uw financiële donatie hard nodig voor het dekken van onkosten als huisvesting,  elektra, koelapparatuur en een koelbus . Omdat de Voedselbank Leerdam een ANBI- instelling is, zijn deze giften voor de belasting aftrekbaar.

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

Zelf overmaken?

U kunt uw gift overmaken naar Voedselbank Leerdam,
Bankrekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28 t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam

Een specifieke investering voor uw rekening nemen?

Soms staan we voor grote investeringen, dan zoeken we daar sponsoren voor. Als u daarvoor interesse heeft horen we dat graag.
Neemt u dan contact op via  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl of bel ons telefoon:  06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939

 

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam