Aanmelden bij Voedselbank Leerdam

Wie kan zich aanmelden?

De Voedselbank Leerdam geeft voedselhulp aan inwoners van Leerdam en omliggende gemeenten die (tijdelijk) financieel echt niet rond kunnen komen. Wij (ver)oordelen niet, de oorzaak van de problemen, de nationaliteit, geloof of cultuur maakt ons niet uit.

De financiële situatie van een huishouden is bepalend of men in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket. Het is een misverstand dat mensen in de bijstand of schuldsanering er vanzelf recht op hebben. Het gaat erom hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt als alle vaste lasten betaald zijn (het zg leefgeld, zie pagina “voedselpakket nodig?“)

Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden bij de voedselbank, het is noodzakelijk dat je een doorverwijzing krijgt van een hulpverlenende instantie.
Dit is bijvoorbeeld Samen Doen of de Sociale dienst van de gemeente waarin je woont. Je kunt ons altijd bellen of mailen voor meer informatie. Langskomen op donderdag tijdens de openingsuren kan ook.

De hulpverlenende instantie moet het volgende ingevulde formulier bij de aanvraag meezenden: Aanvraagformulier-Voedselbank-Leerdam-2021 versie 01072021(Word)

Als je doorverwezen wordt zal Voedselbank de aanmelding toetsen aan onze normen. Regelmatig zullen we ook een hertoetsing uitvoeren.

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam