Aanmelden bij Voedselbank Leerdam

Wie kan zich aanmelden?

De Voedselbank Leerdam geeft voedselhulp aan inwoners van Leerdam en omliggende gemeenten (zie Home pagina) die (tijdelijk) financieel echt niet rond kunnen komen. Wij (ver)oordelen niet, de oorzaak van de problemen, de nationaliteit, geloof of cultuur maakt ons niet uit.

De financiële situatie van een huishouden is bepalend of men in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket. Het is een misverstand dat mensen in de bijstand of schuldsanering er vanzelf recht op hebben. En je kunt ook in aanmerking komen als je werkt. Het gaat erom hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt als alle vaste lasten betaald zijn.

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de voedselbank of een doorverwijzing krijgt van een hulpverlenende instantie.
Hulpverlenende instanties zijn bijvoorbeeld Samen Doen of de Sociale dienst van de gemeente waarin je woont.
We starten na je aanmelding gelijk direct met het verstrekken van een voedselpakket zodat je op adem kunt komen.
Na een maand zal de Voedselbank de aanmelding toetsen aan de richtlijnen “voedselpakket nodig?

Onze hulp is in principe tijdelijk; soms maar enkele maanden ter overbrugging van een lastige periode. We streven samen met u en hulpverlenende instanties naar een permanente oplossing. Voor de meesten is die oplossing binnen drie jaar bereikt. We bekijken eens per 3 tot 4 maanden of hulp nog nodig is.

Je kunt ons altijd bellen of mailen voor meer informatie. Langskomen op donderdag tijdens de openingsuren kan ook.

De hulpverlenende instantie moet het volgende ingevulde formulier bij de aanvraag meezenden:  Aanvraagformulier 2024 Voedselbank-versie 3-3-2024

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam