Missie en doelstellingen Voedselbank Leerdam

Onze missie is:

Het bestrijden van (verborgen) armoede én verspilling van voedsel.
Dit doen we door wekelijks een voedselpakket te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben.
In beginsel is ons werkterrein Leerdam en de omliggende plaatsen, voor zover daar geen Voedselbank actief is.

We doen dit met gedoneerd voedsel en uitsluitend met vrijwilligers.

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam