ANBI informatie Voedselbank Leerdam

Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam is een ANBI, dit wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40
Mail: info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl

Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam