ANBI informatie Voedselbank Leerdam

Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam is een ANBI, dit wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Anbi-format 2020-Voedselbank Vijfheerenlanden

Anbi-format-2021-Voedselbank-Vijfheerenlanden

Anbi-format-2022-Voedselbank-Vijfheerenlanden

Het RSIN/fiscaal nummer is: 8146.31.460

Kernpunten uit het beleidsplan en beloningsbeleid:

Het gaat bij de Voedselbank om twee belangrijke aspecten:

  1. In onze sterk georganiseerde maatschappij ontstaan veel overschotten;
  2. We benutten van deze overschotten om hen te helpen die (tijdelijk) niet zelf in staat zijn een volwaardig pakket voedsel te bekostigen.

Daaruit komen onze drie belangrijkste beleidsuitgangspunten naar voren:

  1. Er wordt in principe geen voedsel gekocht, alles wordt gratis vanuit de overschotten aangeleverd. Hiertoe zijn wij altijd op zoek naar sponsors. Alleen specifiek voor voedsel bestemde giften worden gebruikt om delen uit het assortiment bij te kopen indien dat niet beschikbaar is.
  2. Deelnemers worden door onafhankelijke derden getoetst. Deze toetsing wordt elk kwartaal gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de noodzakelijke criteria ook consequent worden toegepast.
  3. Alle betrokkenen geven hun inbreng zonder enige beloning

Voor verdere  ANBI informatie verwijzen we u naar onze jaarverslagen

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail: info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl

Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam