Jaarverslagen Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam

 

De Stichtingsnaam van Voedselbank Vijfheerenlanden is “Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam”
Daaronder vallen Voedselbank Leerdam en Voedselbank Vianen

De laatst gepubliceerde jaarverslagen zijn:

Jaarverslag 2019 Voedselbank Vijfheerenlanden

Jaarverslag 2020 Voedselbank Vijfheerenlanden

Jaarverslag Voedselbank Vijfheerenlanden 2021

Jaarverslag Voedselbank Vijfheerenlanden 2022

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam