Jaarverslagen Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam

 

De Stichtingsnaam van Voedselbank Vijfheerenlanden is “Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam”
Daaronder vallen Voedselbank Leerdam en Voedselbank Vianen

De laatst gepubliceerde jaarverslagen zijn:

Jaarverslag 2018 Voedselbank Leerdam-Vianen

Jaarverslag 2019 Voedselbank Vijfheerenlanden

Jaarverslag 2020 Voedselbank Vijfheerenlanden

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam