Bestuur

Voedselbank Vijfheerenlanden is de overkoepelende naam voor  Voedselbank Leerdam ( Voedselbank Vianen is sedert 1 januari 2023 zelfstandig)

De formele naam van de stichting is: Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter : Bart Bruggeman
Penningmeester : Theo Horden
Secretaris : Marius van Dam
Coördinator : Martine Visser
Bestuurslid : Els Groeneweg

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam