Missie en doelstellingen van Voedselbank Vianen

Onze missie is:

Het bestrijden van (verborgen) armoede én verspilling van voedsel.
Dit doen we door wekelijks een voedselpakket te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben.
In beginsel is ons werkterrein Vianen en de omliggende plaatsen, voor zover daar geen Voedselbank actief is.

We doen dit met gedoneerd voedsel en uitsluitend met vrijwilligers.

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen