Steun Voedselbank Vianen

Voedselbank Vianen kan alleen functioneren als we ondersteund worden.

Als u ons ondersteunt kunnen wij onze cliënten helpen.

U kunt ons steunen met goederen en met geld.

als u op de knoppen rechts, “Doneren” en “Voedsel Doneren” klikt ziet u hoe u ons kunt helpen

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen