Een voedselpakket nodig van Voedselbank Vianen?

Hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt?

Voedselbank Vianen hanteert de landelijke richtlijnen die worden vastgesteld door Voedselbanken Nederland. Het zijn toelatingsrichtlijnen, geen wetten. In bijzondere omstandigheden kan de voedselbank afwijken van deze richtlijnen. Neem bij twijfel daarom altijd contact op.

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het leefgeld. Leefgeld is wat er overblijft als de vaste kosten van het inkomen zijn afgetrokken.
Vaste bedragen voor leefgeld worden gehanteerd voor bepaalde huishoudelijke en persoonlijke uitgaven, met uitzondering van de vaste woonlasten (huur/hypotheek/VVE-bijdrage), energie, water en schulden/ aflossingen. Dit bedraagt € 330,- voor de 1 e persoon, € 260,- voor de partner en € 60,- voor de overige personen in het huishouden.

Mensen komen in aanmerking voor voedselhulp als het leefgeld vervolgens lager is dan een door Voedselbanken Nederland opgestelde norm. De gezinssamenstelling bepaalt het criterium op basis van de bedragen in de volgende tabel:

Voedselbank Leerdam hanteert de landelijke criteria die worden vastgesteld door Voedselbanken Nederland.
Deze normen zijn per 1-1-2023:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 190,-

Bedrag per persoon  per maand: € 110,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 300 410
1 410 520
2 520 630
3 630 740
4 740 850
5 850 960
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.
*Bijdrage “inwonende met inkomen” is minimaal € 300,-

Deze richtlijnen, met de mogelijkheid om bijzondere omstandigheden aan te geven, hebben we neergelegd in een formulier, dat we ongeveer een maand na aanmelding samen invullen. Daarbij kijken onder meer naar bankafschriften. Dan bekijken we ook wat nodig is om op termijn tot een permanente oplossing te komen.

Als u bent doorverwezen door een hulpverlenende instantie vragen we de instantie dit  ingevulde intakeformulier ( Aanmeldingsformulier Voedselbank Vianen versie 12-2-2022 ) in te zenden naar de voedselbank.

 

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen