Een voedselpakket nodig van Voedselbank Vianen?

Hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt?

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het leefgeld. Leefgeld is wat er overblijft als de vaste kosten van het inkomen zijn afgetrokken.
Vaste kosten betreffen woon- en ziektekosten, verzekeringen, afbetalingsregelingen. Voor telefoon-en internetkosten wordt een standaard bedrag van maximaal €55 afgetrokken. Autokosten worden uitdrukkelijk niet meegerekend alleen in het geval dat de auto ècht nodig is voor werk of i.v.m. ziekte. Dat wil overigens niet zeggen dat mensen van ons hun auto weg moeten doen, alleen dat zij de autokosten vanuit hun leefgeld moeten betalen.

Mensen komen in aanmerking voor voedselhulp als het leefgeld lager is dan een door Voedselbanken Nederland opgestelde norm. De gezinssamenstelling bepaalt het criterium op basis van de bedragen in de volgende tabel:

Voedselbank Leerdam hanteert de landelijke criteria die worden vastgesteld door Voedselbanken Nederland.
Deze normen zijn per 1 januari 2020:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 95,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 230 325
1 325 420
2 420 515
3 515 610
4 610 705
5 705 800
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen