ANBI informatie Vianen

Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam is een ANBI, dit wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen