Bestuur Voedselbank Leerdam en Vianen

Voedselbank Vijfheerenlanden vertegenwoordigt twee zelfstandig werkende Voedselbanken: Voedselbank Leerdam en Voedselbank Vianen

De formele naam van de stichting is: Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter : Bart Bruggeman
Penningmeester : Theo Horden
Secretaris : Marius van Dam
Coördinator Leerdam : Martine Visser
Coördinator Vianen : Joke den Hartog
Bestuurslid : Els Groeneweg

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen