Aanmelden bij Voedselbank Vianen

Wie kan zich aanmelden?

De Voedselbank Vianen geeft voedselhulp aan inwoners van Vianen en omliggende dorpen in de gemeente Vijfheerenlanden die (tijdelijk) financieel echt niet rond kunnen komen. Wij (ver)oordelen niet, de oorzaak van de problemen, de nationaliteit, geloof of cultuur maakt ons niet uit.

De financiële situatie van een huishouden is bepalend of men in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket. Het is een misverstand dat mensen in de bijstand of schuldsanering er vanzelf recht op hebben. Het gaat erom hoeveel geld je maandelijks te besteden hebt als alle vaste lasten betaald zijn (het zgn “vrij te besteden bedrag”, zie pagina “voedselpakket nodig?“)

Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden bij de voedselbank. Het is noodzakelijk dat je een doorverwijzing krijgt van een hulpverlenende instantie.
Dat zijn bijvoorbeeld:

Sociaal team 0800-5016
De Wijkwinkel 0347-344365
Maatje Vijfheerenlanden (Vianen en Zederik) 06-28193674
Vluchtelingen steunpunt Vianen 06-10450691

Als je doorverwezen wordt zal de voedselbank de aanmelding toetsen aan onze normen. Regelmatig zullen we ook een hertoetsing uitvoeren.

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen