Doneren Voedselbank Vianen

Wilt u ons financieel steunen?

Naast het voedsel dat de Voedselbank gratis ontvangt van bedrijven en particulieren, is uw financiële donatie hard nodig voor het dekken van onkosten als huisvesting, water en elektra. Omdat de Voedselbank Leerdam een ANBI- instelling is, zijn deze giften voor de belasting aftrekbaar.

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

Zelf overmaken?

U kunt uw gift overmaken naar Voedselbank Vianen,
Bankrekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13  t.n.v. Voedselbank Vianen

Een specifieke investering voor uw rekening nemen?

Soms staan we voor grote investeringen, dan zoeken we daar sponsoren voor. Als u daarvoor interesse heeft horen we dat graag.
Neemt u dan contact op via info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl of bel ons telefoon:  06-45885846

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen