Jaarverslagen Stichting steunpunt Voedselbank Leerdam (en Vianen)

De Stichtingsnaam van Voedselbank Vijfheerenlanden is “Stichting Steunpunt Voedselbank Leerdam”
Daaronder vallen Voedselbank Leerdam en Voedselbank Vianen

De laatst gepubliceerde jaarverslagen zijn:

Jaarverslag 2019 Voedselbank Vijfheerenlanden

Jaarverslag 2020 Voedselbank Vijfheerenlanden

Jaarverslag Voedselbank Vijfheerenlanden 2021

 

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen