290 boodschappenpakketten!

Mariska van Oostrum uit Rumpt spaarde een levensmiddelenpakket van Boon’s Markt/MCD uit Beesd en Leerdam. Niet voor zichzelf maar voor de Voedselbank. Ze riep anderen op haar voorbeeld te volgen en zij verzamelde de zegels. Het resultaat: 290 pakketten voor Voedselbank Leerdam! Bedankt Mariska en allen die daar een bijdrage aan leverden. Een goeden moment in een sombere tijd!

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.15 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam

Geplaatst in Nieuws leerdam.