Voedselbank Vianen moderniseert!

Afgelopen twee weken is er erg veel werk verzet door een aantal vrijwilligers van Voedselbank Vianen. Het hele magazijn moest leeggeruimd worden en de koel- en vrieskasten zijn tijdelijk naar een andere ruimte gebracht. Ook de houten stellingen en tafels gingen het vertrek uit, want de betonnen vloer van deze ruimte moest worden voorzien van een nieuwe toplaag zodat de hygiëne beter gewaarborgd kan blijven. De vloer is gelegd en gesponsord door de heer Andrew O’ Brien van “Gietvloer middennederland” uit Almere. Ook wat betreft de koeling is er een en ander veranderd. Er is een vries- en een koelkast aangeschaft bij de firma ’t Lam uit Leerdam. Een gedeelte van de prijs heeft dit bedrijf gesponsord. Alle koelingen kregen een functionelere plaats. Met deze nieuwe opstelling hopen de voedselbankvrijwilligers de cliënten beter en vlotter van levensmiddelen te kunnen voorzien. Grote dank gaat uit naar de leveranciers van de ‘nieuwe vloer’ en de koelapparaten. Nog een reden waar de voedselbank heel dankbaar voor is, is de opbrengst van de statiegeldactie bij Albert Heijn die 286 euro heeft opgeleverd. Fijn dat zo veel AH-klanten de voedselbank een warm hart toedragen. Mocht u contact willen zoeken met de voedselbank kan dat.

Het adres van de voedselbank is:

Voedselbank Vianen

Hofplein 7

4132 VK Vianen

Info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl

Douwe van der Tuin (pr)

Theo Hamerling (pr)

Locatie Vianen
Hofplein 7 4132 VK Vianen
Tel. coördinator: 06-45885846
Mail: info-vianen@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 13.30-15.00 uur

Rekeningnummer: NL68 INGB 0000 2957 13
t.n.v. Voedselbank Vianen

Geplaatst in Nieuws Vianen.